MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach to ogromna zaleta, szczególnie w przypadku  osób pracujących lub chcących podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach, jak również studentów uczących się za granicą. Egzaminy międzynarodowe są cenione przez wielu pracodawców, podnoszą kwalifikacje i dają możliwość zdobycia wymarzonej pracy.  

Certyfikaty wydawane na podstawie międzynarodowych egzaminów przeprowadzanych na różnym poziomie. Egzaminy na poziomie B2 uprawniają w większości krajów europejskich do podjęcia pracy lub studiów. Egzaminy na poziomie C1 i C2 odpowiadają zakresowi wiedzy i umiejętności dyplomantów studiów wyższych.

W naszej szkole przygotowujemy Słuchaczy do certyfikatów wydawanych przez University of Cambridge:

FEC (First Certificate in English)
CAE (Certificate in Advanced English)
BEC (Business English Certificate)

FCE

Egzamin FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów znajomości języka angielskiego w Polsce i na całym świecie na poziomie B2 (Upper-Intermediate). Certyfikat jest adresowany  głównie do osób posługujących się płynnie językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego, pracy czy nauce. Kandydaci podchodzący do egzaminu nie powinni mieć większych problemów ze zrozumieniem artykułów z gazet czy wiadomości telewizyjnych w języku angielskim.

Certyfikat FCE jest honorowany i wymagany przez wielu pracodawców oraz instytucje edukacyjne w Polsce i za granicą.

Egzamin FCE składa się z 5 części:

Reading
Writing
Use of English
Listening
Speaking

CAE

Egzamin CAE jest przeznaczony dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie C1, tzn. biegle w mowie i piśmie w sytuacjach zarówno towarzyskich, jak i zawodowych. Certyfikat jest ceniony w polskim i światowym przemyśle oraz honorowany w polskiej służbie cywilnej.

Egzamin CAE składa się z 5 części:

Reading
Writing
Use of English
Listening
Speaking

BEC

Egzamin można zdawać na 3 poziomach:

BEC Preliminary - egzamin na poziomie B1 (Intermediate)
BEC Vantage - egzamin na poziomie B2 ( Upper-Intermediate)
BEC Higher - egzamin na poziomie C1 (Advanced)

BEC przeznaczony jest dla osób pragnących udokumentować znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Certyfikat BEC staje się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również zmieniających pracę. Honorowany jest przez instytucje w Polsce i na całym świecie.
Egzaminy BEC sprawdzają umiejętność pisania, czytania, słuchania i mówienia oraz ocenia znajomość słownictwa biznesowego.